Bezpieczeństwo użytkowników wind jest dla nas priorytetem. W związku z tym każdy projekt realizujemy bardzo starannie, uwzględniając jego indywidualne cechy oraz wszelkie obowiązujące przepisy i normy. Jako wykwalifikowani technicy z doświadczeniem w tworzeniu różnego rodzaju konstrukcji dźwigowych, wiemy jak przeprowadzić montaż, aby urządzenia działały niezawodnie i bezawaryjnie.

Niezwykle istotnymi działaniami mającymi wpływ na bezpieczne korzystanie z wind jest przeprowadzanie regularnych badań i konserwacji. Profesjonalna ocena stanu technicznego urządzenia jest bardzo ważna, ponieważ pozwala wyregulować działanie jego podzespołów oraz określić stopień koniecznych do wykonania prac konserwacyjno-serwisowych, które można wówczas dokładnie rozplanować, aby nie zakłócić rytmu funkcjonowania danego obiektu.

W ramach naszych usług przeprowadzamy badania:

  • Przed oddaniem wind do użytku przeprowadzamy badania techniczne obejmujące określenie stanu technicznego urządzeń, wyposażenia, oznakowania oraz wykonanie prób technicznych.
  • Okresowe – regularna kontrola sprawności wind w terminach określonych dla danego urządzenia,
  • Doraźne – wykonywane w razie bieżących potrzeb,
  • Powypadkowe i poawaryjne – pozwalające ustalić przyczyny uszkodzeń i wdrożyć działania zapobiegawcze.

Potrzebujesz pomocy fachowców, którzy zajmą się montażem i konserwacją urządzeń? Zapraszamy do kontaktu.