Każde z oferowanych przez nas urządzeń objęte jest najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń dźwigowych musi zostać określony czas eksploatacji, w którym można je bezpiecznie użytkować. Jest to tzw. resurs, który zostaje obliczony na podstawie takich parametrów jak: liczba cykli pracy urządzenia, długość wykonywanych cykli, wartość przenoszonego obciążenia oraz wysokość podnoszenia.

Urządzenia po przepracowaniu określonego wcześniej granicznego czasu eksploatacji należy poddać Przeglądowi Specjalnemu. Bez niego maszyna nie może być dalej użytkowana. Badania specjalne obejmują takie działania jak:

  • kontrola parametrów urządzenia,
  • sprawdzenie funkcji,
  • przeprowadzenie działań serwisowych.

Wykonanie Przeglądu Specjalnego skutkuje naliczaniem resursu urządzenia od początku i możliwością jego dalszego użytkowania. Jeśli chcesz, abyśmy opracowali resurs dla Twojego urządzenia, skontaktuj się z nami. Kompleksowo zajmiemy się określeniem czasu eksploatacji, przeprowadzeniem Przeglądu Specjalnego oraz generalną konserwacją dźwigów.